Teórie

Transformácia

Transformácia je následok Transcendencie po úrovniach Vedomia.

Odohráva sa na troch úrovniach. V Duchu, Duši a Tele. Telo ako hmotný rámec, Duša ako mentálno-emocionálno-energetický komplex a Duch ako principiálna rovina.
- V Tele sa deje kvantitatívne a kvalitatívne. Kvantitatívne teda objemovo, výkonnostne a kvalitatívne v rámci efektivity fyziológie, metabolizmu, endokrinológie, neurológie...
- Duša sa tiež mení kvantitatívne a kvalitatívne. Kvantitatívne vzhľadom na množstvo dát, programov a modulov či verzie operačného systému. Kvalitatívne sa mení vzhľadom na charakter dát, programov... (odporúčam knihu od MUDr. Bezdeka - Etikoterapie)
- Duch sa mení iba kvantitatívne. Jeho Kvality sú Pravda, Čisté Vedomie a Blaženosť. Takže Evolúcia v Podstate je transcendencia teda prechod na inú úroveň Vedomia. Je tam niekoľko rozsahových úrovní. (odporúčam knihy od Davida Hawkinsa, M.D., Ph.D. - Moc versus Sila, Vzestup po úrovních Vědomí)

Všeobecne platí, že je veľmi žiaduce aby sa tieto tri úrovne vyvíjali rovnomerne.

Ďalšia dôležitá informácia je, že Duch je Zdrojová úroveň a Duša a Telo sú prejavy. Tieto prejavy môžu byť popredu alebo pozadu voči Duchu. Duch prirodzene vstupuje a kvantitatívne sa vyvíja keď má podmienky na to aby vstupoval alebo keď príde jeho čas teda keď "dozreje". Podmienky určuje Duševná rovina a tu je niekoľko základných kvalít a ich kvantitatívny charakter. 1. Dôvera 2. Pokora 3. Odovzdanosť 4. Láskavosť 5. Úcta 6. Odpustenie 7. Vďačnosť 8. Úprimnosť 9. Vytrvalosť 10. Zámer a Motív.

Dôležitý nástroj je Unikátny Individuálny Potenciál, ktorý umožňuje najefektívnejší rast a Transformáciu s efektívnym Rešpektom a v Súlade voči Prirodzenému Behu Vecí či Vývoju. Praktické cvičenie: Vedomá Koncentrácia na Bod Spojenia so Zdrojom Života vždy a všade - jeho cítenie, vnímanie, uvedomovanie a zažívanie a súčasne zažívanie činnosti, pohybu, počúvanie, hovorenie, myslenie a chápanie!!!

Na záver tohoto kratučkého manuálu či vstupu ku Transformácii: "Kráľovstvo Nebeské je VO VÁS!!!" povedal Kristus. Ja to chápem tak, že Kráľovstvo nebeské je požadovaný stav, teda Čisté Vedomie Ducha a vo Vás znamená, že v SEBE a skrz Seba človek dosahuje Seba-Realizáciu. Sú rôzne úrovne/stupne Osvietenia. Napr. Seba-Uvedomenie, Seba-Poznanie, ale konečná je Seba-Realizácia. Ďalej to Vo VÁS znamená, že nestačia informácie ale každý musí sám preveriť svoje vlastné poznanie. Preto, Prosím Vás, neverte ničomu čo som tu napísal, ale uznajte sami stojí to za Preskúmanie?

Skutočné poznanie znamená, že sa tým človek stáva. Napríklad nie je možné skutočne získať Lásku ale je možné sa stať Láskou/Láskavým. Nehovoríme predsa, že mám lásku ale Milujem.