Moc versus Síla "Power versus Force"                    Dr. David R. Hawkins

28.03.2018

Je to prvotina od Dr. Hawkinsa z roku 1995. V tejto knihe popisuje výsledky výskumu Vedomia, princípy, základné pojmy a teórie v súvislostiach. Výborná kniha, ktorá môže človeku otvoriť oči dokorán. 

Kniha má 279 strán. Je písaná formou učebnice tak, že sa určité vzory viac krát opakujú v rôznych kontextoch pre lepšie zapamätanie, uvedomenie a pochopenie. 

Kniha je členená do 5 logických celkov:

1. úvodné kapitoly - vysvetľujú kontext života autora v náväznosti na výskum a osobný vývoj