Seminár Hawkins SK1

02.01.2018

V dňoch 23.3.2018 až 25.3.2018  sa uskutočnilo seminárne stretnutie priaznivcov Dr. Davida R. Hawkinsa a jeho odkazu v Rekreačnom Zariadení Javorinka (www.javorinka.sk) na Dubníku v blízkosti mesta Stará Turá na Slovensku. Seminár vznikol ako volné pokračovanie predchádzajúcich stretnutí priaznivcov, ktoré sa uskutočnili v Čechách v Roztokách u Křivoklátu 25.3. - 26.3. 2017 a v Sklárně u Žihle 27.10. - 29.10. 2017 na podnet pána Antonína Mareša, spisovateľa, filozofa, ktorý sa angažuje v šírení diela Davida Hawkinsa, Rudolfa Steinera a šírenia Poznania o povahe Reality z pohľadu Integrálnych štúdií. Tieto semináre sú realizované ako neziskové akcie v prospech šírenia Poznania na Slovenku a v Čechách.

Cieľom tohoto stretnutia bolo vysvetlenie metódy kineziológie, možností jej aplikácie, vysvetlenie Mapy Vedomia, predstavenie odkazu Davida Hawkinsa a získanie praktických základov z merania.

Srdečná Vďaka všetkým účastníkom za entuziazmus, snahu, pochopenie, ochotu úprimne poznať Život a pracovať na sebe.

Budem rád za úprimnú a neosobnú spätnú väzbu či už teraz po stretnutí alebo aj neskôr s odstupom času vzhľadom na to či bolo stretnutie pre Vás prínosné, v akom zmysle. Cez kontaktný formulár môžete poslať komentáre. Komentáre budú uverejnené so súhlasom komentátora nižšie.

Prajem všetko dobré všetkým.  

1. Komentár:

Rád bych se podělil o své dojmy z právě proběhnuvšího semináře HSK1 na Dubníku ve Staré Turé. Byl jsem snad na všech předchozích seminářích, pořádaných na popud a v gesci pana Antonína Mareše a to nejen na těch, věnovaných dílu Dr. Davida R. Hawkinse, takže mohu srovnávat. Z hlediska organizace hodnotím akci jako velmi zdařilou, ať už šlo o umístění v krásném přírodním prostředí, nebo vynikající stravu. Co se týká obsahu a náplně, tak mne pan Juraj Ambruš více než překvapil brilantní schopností sdělovat a vysvětlovat techniky testování a s tím související tematiku. Pan Antonín Mareš jeho výklad téměř jen občas doplňoval či upřesňoval. Rovněž příspěvky dalších diskutujících ukázaly velký pokrok ve znalostech této problematiky. Uvědomil jsem si, jak je důležité a jaký obrovský význam pro jednotlivce i společnost znamená využívání testování ať už úrovní vědomí, či ověřování pravdivosti událostí. Pokud se podaří rozšířit povědomí o tomto testování mezi obyčejné lidi, může to znamenat zásadní zlom ve vývoji české i slovenské společnosti. Protože pro hlubší pochopení systému je vhodná důkladnější znalost alespoň základů existence Člověka a skladby Univerza, považuji setkávání příznivců Davida R. Hawkinse za příležitost si toto na těchto setkáních ujasnit. Děkuji ještě jednou panu Ambrušovi za skvělou organizaci a těším se na další setkání.

Miroslav Gaydoš

2. Komentár:

Zdravím Juraji,
napíšu to asi takto.
Cítil jsem to tak, že jsem akorát ve třetí třídě základní školy. Naučil jsem se číst, psát a počítat. Nyní ve třetí třídě zjišťuji, že je ještě nějaký přírodopis, zeměpis, dějepis. No, a pak jsem se ocitl na vysoké škole (setkání na Javorinke). Skoro ničemu jsem nerozuměl (nebylo to tím, žes mluvil slovensky). Je přede mnou ještě mnoho tříd, v nichž se budu postupně vzdělávat. Ale věřím, že na dalším setkání (je jedno, kdy a kde to bude), budu doufám, svými znalostmi a dovednostmi snad někde na gymnáziu. Ale opět rád zaskočím na přednášku na vysokou (i když bude zase ve slovenštině).
Trochu materialismu. Ubytování i jídlo (normálna i nenormálna strava) výborné, teploučko (nejen v mezilidských vztazích). Píšu "jednotku".
Jednoduše chci říct, že jsem byl ve správný okamžik na správném místě. Už se těším na další setkání a věřím, že zase budu ve správný okamžik na správném místě.
Je přede mnou ještě pořádný kus cesty, ale věřím, že ho projdu.
Přeji Ti ať se daří. Josef Goliáš