INŠPIRÁCIE

Literatúra

Knihy sú obrovským zdrojom inšpirácie. Život opisuje sám seba skrz knihy.

Moc versus Síla (Power vs Force) (1995) je prvá z kníh od Dr. Hawkinsa kde vysvetlil závery dlhoročného výskumu Vedomia.